Конференції

Керування в’язкістю розплавів агломерованих зварювальних флюсів шляхом формування в них тугоплавких дисперсних з’єднань

І.О.Гончаров,
 
В.І.Галинич,
 
Д.Д.Міщенко,
  
О.О.Давиденко,
 
В.Е.Сокольский
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/1826

Анотація

Проведено рентгенографічні дослідження будови агломерованого флюсу системи MgO—Al2O3—SiO2—CaF2 в твердому та розплавленому станах. Показано, що при нагріванні вище 800 оС у флюсі утворюється тверда шпінельна фаза Mg AlO4, температура плавлення якої 2105 оС. Вона присутня в рідкому розплаві при температурах вище 1200 оС. Встановлено зв’язок між присутністю в розплаві твердої шпінельної фази та температурною залежністю розплаву. Запропоновано спосіб керування технологічними і металургійними властивостями зварювальних флюсів шляхом зміни вмісту в рідкому шлаковому розплаві тугоплавких твердих сполук, їх форми, складу та ступеня дисперсності.


АГЛОМЕРОВАНИЙ ФЛЮС, БУДОВА ШЛАКОВИХ РОЗПЛАВІВ, В’ЯЗКІСТЬ, ДИФРАКЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЗВАРЮВАННЯ, ШПІНЕЛЬ