Конференції

Моделювання процесів штампування багатошарових пористих заготовок

  
Г.Г.Сердюк,
 
Л.І.Свістун
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2006, #8
http://www.materials.kiev.ua/article/1836

Анотація

Методом комп'ютерного моделювання досліджено процес штампування багатошарових пористих заготовок з горизонтальним і вертикальним розташуванням шарів, що відрізняються початковими властивостями. Розглянуто схеми ущільнення, які характеризуються наявністю вільних від зовнішніх навантажень поверхонь. У якості визначальних співвідношень використовували варіант теорії пластичності пористого тіла. Рішення крайових задач проведено методом кінцевих елементів. Встановлено вплив початкових властивостей шарів, їх розташування на характер течії матеріалів і кінцеві параметри виробів.