Конференції

Особливості технології гарячого штампування карбидосталей з дисперсним карбідом

 
Г.Г.Сердюк,
 
І.Д.Мартюхін,
 
В.Г.Селіванов,
 
Р.Л.Пломод´яло,
 
Л.І.Свістун
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Техніка машинобудування - Москва, Росія: НТП "Віраж-Центр", 2006, #2(58)
http://www.materials.kiev.ua/article/1840

Анотація

Розглянуто особливості технологічного процесу отримання карбідосталей з дисперсним карбідом: приготування шихти, формування заготовки, її нагрівання, штампування.