Конференції

Особливості ущільнення порошків в пористих оболонках - результати комп´ютерного моделювання

  
Г.Г.Сердюк,
 
Д.В.Дмитренко,
 
Л.І.Свістун
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наукові нотатки. Міжвузівській збірник за напрямком "Інженерна механіка" - Луцьк: ЛДТУ, 2007, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/1841

Анотація

Методом комп'ютерного моделювання встановлено особливості ущільнення заготовок з шарів порошку і пористої оболонки, що виражаються у взаємозалежній зміні їх щільності, фізичних і деформаційних властивостей. Від співвідношень значень щільності і фізичних властивостей шарів залежить напрямок швидкості течії матеріалів і кінцевий розподіл показників напружено-деформованого стану.