Конференції

Структура і властивості композиту швидкорізальна сталь Р6М5К5 у гаряче штампованому двошаровому виробі

Л.І.Свістун,
  
Т.М.Дмитренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Метали - Москва: Російська металургія, 2009, #3
http://www.materials.kiev.ua/article/1845

Анотація

Вивчено структуру порошкового композиту (карбідосталі) на основі швидкорізальної сталі Р6М5К5 з дисперсними включеннями з карбіду титану. Карбідосталь отримано гарячим штампуванням порошкових заготовок. Проведено порівняння структури зони взаємодії сталь - карбід титану гарячештампованої і спеченої карбідосталі. Зроблено оцінку фізико-механічних властивостей і зносостійкості гарячештампованої карбідосталі в порівнянні з карбідосталями, отриманими іншими методами.