Структура і властивості спечених і гарячештампованих карбідосталей

  
Г.Г.Сердюк,
 
Л.І.Свістун
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямком “Інженерна механіка” - Луцьк: ЛДТУ, 2009, #25
http://www.materials.kiev.ua/article/1847

Анотація

Представлено структуру карбідосталей типу «сталь-карбід титану», спечених і оброблених тиском при високих температурах. Обробка тиском підвищує механічні властивості карбідосталей.