Гармонізація стандартів порошкової металургії

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямком “Інженерна механіка” - Луцьк: ЛДТУ, 2009, #25
http://www.materials.kiev.ua/article/1848

Анотація

Проаналізовано сучасний стан і розвиток стандартизації в порошковій металургії України. Показана необхідність гармонізації вітчизняних стандартів із стандартами ISO.