Конференції

Стандартизація у галузі нанотехнологій і наноматеріалів

 
Г.Г.Сердюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #3
http://www.materials.kiev.ua/article/1849

Анотація

Проведено аналіз стандартів з нанотехнологій і наноматеріалів різних країн світу - США, Англії, Росії та ін . З 2008 року почав роботу технічний комітет зі стандартизації «Нанотехнології» (ISO / TC 229), який опублікував шість попередніх нормативних документів з питань термінології, категорювання , класифікування наноматеріалів. З урахуванням найбільш раціонального планового підходу ISO до створення нових стандартів для України рекомендується впровадження стандартів ISO методом гармонізації.