Конференції

Класифікація наноматеріалів у системі міжнародної стандартизації

 
Г.Г.Сердюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #4
http://www.materials.kiev.ua/article/1850

Анотація

Розглянуто приклади сучасних методів класифікації у галузі наноматеріалів. Найбільш інформативною є методологія класифікації, наведена в ISO/TR 11360:2010. Цю методологію побудовано за типом «нанодерево».