Технологія приготування шихти карбидосталей

Л.І.Свістун,
 
Д.В.Дмитренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Відомості вузів. Порошкова металургія та функціональні покриття.: ЗАО «Калвис», 2016, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/1851

Анотація

Вивчено кінетичні залежності середнього разміру частинок карбідів і сталей при розмелі в атриторі. Встановлено об'ємний вміст різних фракцій в досліджуваних порошках. Наведено технологію приготування порошкових шихт для отримання карбідосталей 40Х2-В4С, Р6М5К5-TiC и Х18Н15-Сr3C2, використовуваних у виробництві виробів машинобудівного призначення, що працюють в умовах підвищеного зносу, високих температур і корозійних середовищ.