Уніфікація термінології у галузі нанотехнологій на міжнародному рівні

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник - Луцьк: ЛНТУ, 2011, #31
http://www.materials.kiev.ua/article/1852

Анотація

Проведено аналіз стандартів з термінології у галузі нанотехнологій і наноматеріалів різних країн світу - США, Англії, Росії й ін. Опираючись на досвід та раціональний плановий підхід ISO/ТС 229 «Нанотехнології» до створення нових стандартів, рекомендується для України впровадження міжнародних стандартів методом гармонізації.