Терміни та визначення в галузі наноматеріалів і нанотехнологій у стандартах міжнародної організації зі стандартизації

 
Г.Г.Сердюк,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наноструктурне матеріалознавство - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #3
http://www.materials.kiev.ua/article/1853

Анотація

Проведено аналіз міжнародних стандартів із серії ISO/TS 80004 щодо термінології нанотехнологій та наноматеріалів. Створення термінологічного словника є доконче потрібним, оскільки нанотехнології вже застосовуються в галузі комунікації, охорони здоровя та при виробництві нових матеріалів. Терміни, які було наведено й розглянуто в стандартах, мають попередній характер. Із розвитком нанотехнологій загальна кількість термінів збільшуватиметься, а їхні визначення з часом може бути уточнено.