Системи класифікації наноматеріалів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за напрямком “Інженерна механіка”) - Луцьк: ЛНТУ, 2013, Т.1, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/1854

Анотація

У статті розглянуто приклади сучасних методів класифікації наноматеріалів. Методологія класифікації запропонована у ISO/TR 11360:2010 є найбільш інформативною. Класифікаційна система «нанодерево» відображає сучасне розуміння будови наноматеріалів.