Конференції

Патентні дослідження, їх актуальність на шляху інноваційного розвитку

Т.Г.Косско,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наука та інновації: Національна академія наук: Академперіодика., 2014, #1
http://www.materials.kiev.ua/article/1856

Анотація

Розглянуто проведення патентних досліджень згідно з міжнародними стандартами, стандартами Російської Федерації та України. Показана динаміка патентної діяльності в Національній академії наук України.