Затверджені міжнародні стандарти в області нанотехнологій

 
Г.Г.Сердюк
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник УМТ - Київ: ІПМ НАН України, 2014, #7
http://www.materials.kiev.ua/article/1861

Анотація

Технічним комітетом стандартизації ISO/TC229 «Нанотехнології» опубліковані перші 3 міжнародні нанотехнологічні стандарти, які затверджені для використання в остаточному вигляді. Зазначені стандарти присвячені виробництву металевих наночастинок, визначенню їх параметрів та аналізу наноматеріалів на вміст ендотоксину. Розглянуті стандарти зорієнтовані на використання в медицині.