Конференції

Небезпека наноматеріалів і стандартизація методів її оцінки

 
Г.Г.Сердюк,
 
І.Ю.Павлиго
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Наукові нотатки. Міжвузівський збірник за напрямком “Інженерна механіка” - Луцьк: ЛНТУ, 2015, #49
http://www.materials.kiev.ua/article/1862

Анотація

З урахуванням того, що в перспективі очікується тісний контакт людини з наноматеріалами, вивчення питань безпеки і потенційних ризиків їх виробництва і використання представляється першочерговим завданням. У статті розглянуті міжнародні стандарти щодо методів оцінки небезпеки наночастинок.