Конференції

ФІЛЬТРУЮЧІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ З ТОНКИХ ВОЛОКОН КОРОЗІЙНОСТІЙКОЇ СТАЛІ

О.В.Кириченко,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1915

Анотація

Методом ртутної порометрії встановлено основні параметри структури високопористих матеріалів, виготовлених пресуванням і спіканням волокон корозійностійкої сталі марки 316L (діаметр 6,5, 12 і 22 мкм) та суміші волокон діаметром 6,5 і 30 мкм (1 : 1). Визначено розміри пор і гідродинамічні властивості зразків високопористих матеріалів, спресованих і спечених із волокон корозійностійкої сталі марки 1Х18Н9Т діаметром 10 мкм. Отримані з тонких волокон корозійностійких сталей пористі матеріали можна використовувати для виготовлення регенерованих фільтрів тонкого очищення агресивних газів при підвищених температурах.


ВИСОКОПОРИСТІ ВОЛОКНОВІ МАТЕРІАЛИ, КОРОЗІЙНОСТІЙКА СТАЛЬ, РТУТНА ПОРОМЕТРІЯ, ФІЛЬТРИ