Конференції

Шаповал Ірина Владленівна


Наукові інтереси

01.04.14 – теплофізика та молекулярна фізика

Публікації