Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ Ce–In

 
В.В.Березуцький,
 
М.О.Шевченко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/1921

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких подвійних сплавів Ce–In (0 < xIn < 1) при 1500 K. Термодинамічні властивості рідких подвійних сплавів Ce–In розраховано у повному концентраційному інтервалі з використанням моделі ідеального асоційованого розчину. Термодинамічні активності компонентів подвійних розплавів мають від’ємні відхилення від ідеальної поведінки. Для ентальпій змішування характерні значні екзотермічні ефекти. Встановлено, що мінімум ентальпій змішування розплавів склав –43,8 ± 0,2 кДж/моль при xIn = 0,57.


ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, ЕНТРОПІЯ ЗМІШУВАННЯ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО АСОЦІЙОВАНОГО РОЗЧИНУ, СПЛАВ CE–IN