Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СПЛАВІВ ПОДВІЙНОЇ СИСТЕМИ In–Ni

 
В.В.Березуцький,
 
М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1976

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких подвійних сплавів In–Ni (0,85 < xNi < 1) при 1800 K. Термодинамічні властивості рідких подвійних сплавів In–Ni розраховано у повному концентраційному інтервалі з використанням моделі ідеального асоційованого розчину. Термодинамічні активності компонентів розплавів мають від’ємні відхилення від ідеальної поведінки. Ентальпії змішування характеризуються помірними екзотермічними ефектами. Встановлено, що мінімум ентальпій змішування розплавів складає –12,0 ± 0,1 кДж/моль при xNi = 0,59.


ЕНТАЛЬПІЯ ЗМІШУВАННЯ, ІЗОПЕРИБОЛІЧНА КАЛОРИМЕТРІЯ, МОДЕЛЬ ІДЕАЛЬНОГО АСОЦІЙОВАНОГО РОЗЧИНУ, СПЛАВ IN–NI