Конференції

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ВИСОКОЧИСТОГО НАНОКРИСТАЛІЧНОГО ПОРОШКУ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ CeO2 І Y2O3 В ДІОКСИДІ ЦИРКОНІЮ

О.В.Шевченко,
 
В.В.Лашнева,
  
В.В.Цукренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/1997

Анотація

Розроблено технологію синтезу високочистого нанокристалічного порошку діоксиду цирконію, легованого оксидами ітрію та церію, а саме ZrО2 (5% Y2O3, 3% СеО2). Порошок характеризується підвищеною активністю до спікання, відсутністю твердих агломератів. Технологія може бути використана для синтезу порошків при виготовленні керамічних виробів конструкційного, функціонального, медичного призначення, стійких до процесу „старіння”.


ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ, ДІОКСИД ЦЕРІЮ, ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ, НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ ПОРОШОК, ОКСИД ІТРІЮ, ХІМІЧНА ЧИСТОТА