ОБЕРЕЖНИЙ ОПТИМІЗМ — ПОВІЛЬНЕ ВІДНОВЛЕННЯ ГАЛУЗІ ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ

 
Л.І.Чернишев
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2009

Анотація

Подано короткий огляд поточного стану порошкової металургії на основі матеріалів, представлених на щорічному Всесвітньому конгресі з порошкової металургії в травні 2014 р. (Орландо, США). Відмічено, що порошкова металургія в усіх регіонах світу повільно відновлює втрачений під час економічної кризи рівень. Розглянуто особливості розвитку галузі в різних регіонах і можливості розширення областей використання продукції порошкової металургії за рахунок поліпшення її властивостей і ускладнення конструкції виробів. Продемонстровано передові досягнення порошкової металургії на прикладі робіт, нагороджених Міжнародною федерацією порошкової металургії MPIF.


АДИТИВНЕ ВИРОБНИЦТВО, ВИПУСК ПОРОШКІВ, ВИРОБНИЦТВО ВИРОБІВ ІЗ МЕТАЛЕВИХ ПОРОШКІВ, ВИРОБНИЦТВО ТВЕРДИХ СПЛАВІВ