Конференції

Перетворення оксидів заліза у різних за складом відновлювальних газових середовищах

 
В.В.Пасічний
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/2031

Анотація

Розглянуто фізико-хімічні особливості процесів відновлення оксидів заліза (у вигляді багатокомпонентних відходів окалини) в різних газах: Н2, СН4, СО і генераторному газі, що містить 33% СО і 67% азоту. На початкових стадіях відновлення активність газів зменшується відповідно до наведеної послідовності газів-відновників. Вивчено вплив на процеси відновлення блокади поверхні оксидів заліза вуглецем, що утворюється внаслідок конверсії метану та монооксиду вуглецю. Осадження вуглецю в цих середовищах інтенсифікується при ступені відновлення більше 70%. Наведено термодинамічні залежності ступеня відновлення оксидів від співвідношення парціального тиску Рсо2|Рсо. Відмічено високу чутливість реакцій відновлення Fе3О4 и FеО до зміни складу СО2.


ВІДХОДИ ОКАЛИНИ, ГАЗИ-ВІДНОВНИКИ, МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ, ОКСИДИ ЗАЛІЗА, РЕДОКС-ЦИКЛ