Sections
Personal tools

Наші Координати: Україна, 03142, м.Київ, вул. Кржижановського, 3 | тел: +380(44)390-87-51, +380(44)390-87-57 | факс: +380(44)390-87-51

Перетворення оксидів заліза у різних за складом відновлювальних газових середовищах

Зенков В.С., Пасічний В.В.


Посилання: http://www.materials.kiev.ua/article/2031

Розглянуто фізико-хімічні особливості процесів відновлення оксидів заліза (у вигляді багатокомпонентних відходів окалини) в різних газах: Н2, СН4, СО і генераторному газі, що містить 33% СО і 67% азоту. На початкових стадіях відновлення активність газів зменшується відповідно до наведеної послідовності газів-відновників. Вивчено вплив на процеси відновлення блокади поверхні оксидів заліза вуглецем, що утворюється внаслідок конверсії метану та монооксиду вуглецю. Осадження вуглецю в цих середовищах інтенсифікується при ступені відновлення більше 70%. Наведено термодинамічні залежності ступеня відновлення оксидів від співвідношення парціального тиску Рсо2|Рсо. Відмічено високу чутливість реакцій відновлення Fе3О4 и FеО до зміни складу СО2.


ВІДХОДИ ОКАЛИНИ, ГАЗИ-ВІДНОВНИКИ, МЕХАНІЗМ ВІДНОВЛЕННЯ, ОКСИДИ ЗАЛІЗА, РЕДОКС-ЦИКЛ

Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2010 , #19 , C.45-54


Українське матеріалознавче товариство Українська технологічна платформа Штаб Цивільного Захисту НАН України Базовий координаційний центр УНГ Офіційний Web-портал Верховної Ради України Курсы валют Перевод онлайн