Конференції

Процеси металізації і паяння перовськитної кераміки на основі титану барію

Ю.В.Найдіч,
 
Т.В.Сидоренко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #40
http://www.materials.kiev.ua/article/204

Анотація

Розроблено технологію пайки керамічних матеріалів на основі BaTiO3 між собою та з металами, а також спосіб нанесення покриттів з високою адгезією як для сегнето-електричного титаната барію з використанням металічних розплавів, що містять елементи з високою спорідненістю до електрону (пайка в атмосфері повітря), так і для напівпровідникового BaTiO3 з додаванням хімічно активних перехідних металів (пайка в умовах вакууму). Розроблені технології дозволяють значно збільшити адгезійну міцність покриттів і паяних з”єднань, що відкриває нові можливості створення різних приладів: малогабаритних конденсаторів з високою ємністю, п”єзо- і електрострикційних модулів, акустичних пристроїв, термісторів і т.д.