Конференції

Дуров Олексій Вікторович


Наукові інтереси

02.00.21 – хімія твердого тіла

Публікації