Пайка ZrO2-кериміки до ніобію контактно-реактивним засобом через нікель

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #41
http://www.materials.kiev.ua/article/297

Анотація

Досліджено змочування ZrO2-кераміки нікель-ніобієвою евтектикою (Ni-40,5% (ат.) Nb, утворюється при 1175о З)) з варіюванням температури. Краєвий кут змочування складає 80о. Випробуваний для пайки ZrО2-кераміки до ніобію контактно-реактивний засіб з використанням нікелевого прошарку між ніобієм і керамікою. Підібрана оптимальна температура пайки - 1400о С. Міцність з"єднання - 117-138 МПа.