Змочування та контактна взаємодія напівпровідникових оксидних матеріалів Ga2O3, In2O3, ZnO з металічними розплавами у вакуумі

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
superngrig@ukr.net
Usp. materialozn. 2023, 7:94-103
https://doi.org/10.15407/materials2023.07.010

Анотація

Досліджено капілярні властивості у вакуумі оксидів галію, індію та цинку. Встановлено особливості їх змочування та міжфазової взаємодії під час контакту з чистими металами і деякими сплавами. Отримано часові та температурні залежності крайових кутів змочування. Встановлено, що для діоксиду цинку вплив температури експерименту та часу витримки є більш суттєвим, ніж це спостерігалось для оксидів галію та індію. Проаналізовано термодинамічний стан системи в процесі змочування. Вивчено мікроструктуру зони контакту кераміка-металічний розплав.


Завантажити повний текст

ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ, МЕТАЛІЧНИЙ РОЗПЛАВ, НАПІВПРОВІДНИК, ОКСИДИ ГАЛІЮ, ІНДІЮ, ЦИНКУ

Посилання

1. Сидоренко Т.В., Полуянська В.В. Діоксид олова: будова, властивості, застосування та перспективи подальшого дослідження його капілярних властивостей (огляд). Адгезия расплавов и пайка материалов. 2015. Вып. 48. С. 15—48.

2. Григоренко М.Ф., Черніговцев Є.П. Властивості, структура, способи одержання матеріалів на основі оксиду індію та їх практичне застосування у технологіях напівпровідникової та електронної техніки (огляд). Адгезия расплавов и пайка материалов. 2019. Вып. 52. С. 45—61.

3. Bian J.M., Li X.M., Gao X.D. Deposition and electrical properties of N—In co doped p-type ZnO films by ultrasonic spray pyrolysis. Appl. Phys. Lett. 2004. Vol. 84, No. 4. P. 541—543. doi: https://doi.org/10.1063/1.1644331

4. Николаева Н.С. Электричеcкие и поверхностные свойства допированных керамик на основе ZnO. Материалы XX Международного молодежного форума “Ломоносов-2013“. Москва: МАКС Пресс, 2013. 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).

5. Ozgur U., Alivov Yа.I., Liu C., Teke A., Reshchikov M.A., Dogan S., Avrutin V., Cho S.-J., Morkoc H. A comprehensive review of ZnO materials and devices . J. Appl. Phys. 2005. Vol. 98, I. 4. P. 041301. doi: https://doi.org/10.1063/1.1992666

6. Електронний ресурс: https://semiengineering.com/ manufacturing-bits –sept-3

7. Найдич Ю.В. Контактные явления в металлических расплавах. Киев: Наук. думка, 1972. 196 c.

8. Naidich Yu.V. Progress in surface membrane science. New York: Academic Press, Inc., 1981. Р. 353—484.

9. Химическая энциклопедия: В 5 т. Т. 2. Москва: Большая советская энциклопедия, 1990. 671 с.

10. Лидин Р.А. Химические свойства неорганических веществ: Учеб. пособие для вузов. Москва: Химия, 2000. 480 с.

11. Никольский Б.П. Справочник химика. 2-е изд. Москва—Ленинград: Химия, 1966. Т. 1. 1072 с.

12. Никольский Б.П. Справочник химика. 3-е изд. Ленинград: Химия, 1971. Т. 2. 1168 с.

13. Рипан Р., Четяну И. Неорганическая химия. Химия металлов. Москва: Мир, 1971. Т. 1. 561 с.

14. Ниженко В.И. Поверхностное натяжение жидких металлов и сплавов. Москва: Металлургия, 1981. 208 с.

15. Donald F., Alan W. Searcy. Sublimation and thermodynamic properties of zinc oxide. J. Phys. Chem. 1964. Vol. 68 (8). P. 2335—2342. doi: https://doi.org/10.1021/j100790a052

16. Електронний ресурс: https://www.crct.polymtl.ca/fact../documentation/SGnucl/O-Sn.