Григоренко Микола Федорович


Наукові інтереси

02.00.04 – фізична хімія

Публікації