ПАЯННЯ ZrO2-КЕРАМІКИ ДО МЕТАЛУ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРИПОЮ СРІБЛО—МІДЬ—КИСЕНЬ НА ПОВІТРІ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2014, #47
http://www.materials.kiev.ua/article/1752

Анотація

Досліджено можливість паяння ZrO2-кераміки до неблагородних металів за допомогою системи Ag—Cu—O на повітрі. В якості металевої частини паяного з’єднання випробувано ряд металевих матеріалів, у яких адгезія до власних оксидів має бути високою. Отримано паяні з’єднання з міцністю до 50 МПа.


ЖАРОСТІЙКІ МЕТАЛИ, КЕРАМІКА, МЕТАЛОКИСНЕВЕ ПАЯННЯ