РОЛЬ СТЕХІОМЕТРІЇ В ПРОЦЕСАХ ЗМОЧУВАННЯ І КОНТАКТНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ДЛЯ СИСТЕМИ РОЗПЛАВ НІКЕЛЯ—ДІОКСИД ЦИРКОНІЮ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2015, #48
http://www.materials.kiev.ua/article/1869

Анотація

Виявлено нове цікаве явище: інертний метал (нікель) змочує інертну підкладку (кераміку ZrO2 ) за умови, що забезпечується висока нестехіометрія діоксиду цирконію. Це явище пояснюється розчиненням надлишкового цирконію з підкладки в нікелі.


ДВООКСИД ЦИРКОНІЮ, ЗМОЧУВАННЯ, НЕСТЕХІОМЕТРІЯ