ВПЛИВ ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ НА ЗМОЧУВАННЯ ТА ПАЯННЯ ІОННИХ ТА ІОННО- КОВАЛЕНТНИХ КЕРАМІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ МЕТАЛЕВИМИ РОЗПЛАВАМИ

Ю.В.Найдіч,
   
Т.В.Сидоренко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Адгезія розплавів і пайка матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #49
http://www.materials.kiev.ua/article/2328

Анотація

На основі теоретичних уявлень і експериментальних результатів сформульовано основні положення, що визначають адгезію і поверхневі властивості металевих розплавів з розчиненими в них електронегативними елементами O, S, Se, F, Cl, Br. Досліджено змочування і контактну взаємодію різних керамічних матеріалів, включаючи кисневмісні сполуки (титанати барію та стронцію, оксиди цирконію, гафнію, олова, алюмінію), розплавом Ag––Cu на повітрі при високих температурах. Показано, що змочування розплавом Ag–5Cu відрізняється для різних матеріалів. Крайові кути змочування змінюються від 15° для AlPO4 до 80° для Al2O3. Досліджено змочування ZnSe індієм, оловом та свинцем з добавками сірки і селену. Отримано паяні зєднання ZnSe з металами та оксидної кераміки за металокисневою технологією.


ЕЛЕКТРОНЕГАТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ, ЗМОЧУВАННЯ, КОМПЛЕКС МЕ2+––O2-, ОКСИДИ, ПЕРОВСКИТНІ МАТЕРІАЛИ, СЕЛЕНІД ЦИНКУ