ЗМОЧУВАННЯ ДІОКСИДУ ГАФНІЮ ЧИСТИМИ МЕТАЛАМИ

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/1450

Анотація

Вивчено змочування кераміки з діоксиду гафнію деякими чистими металами: міддю, сріблом, золотом, германієм, кремнієм, оловом, залізом, кобальтом, нікелем, паладієм, платиною, алюмінієм, титаном та цирконієм. Виявлено ознаки взаємодії HfO2 з залізом — відносно добре змочування, потемніння кераміки поблизу краплі. Також виявлено, що HfO2 зберігає стехіометрію при взаємодії з благородними металами — платиною та паладієм.


ЗМОЧУВАННЯ, КОНТАКТНА ВЗАЄМОДІЯ