Технологія отримання порошку сплаву CoCrAlYSi

О.П.Василега,
   
В.Г.Затовський
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2011, #20
http://www.materials.kiev.ua/article/2057

Анотація

Запропонований новий метод отримання порошку сплаву CoCrAlYSi. Детально описано його особливості та переваги в порівнянні з відомими технологіями.


ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ ПЕРЕПЛАВ, ПОДРІБНЕННЯ, ПОРОШОК СПЛАВУ COCRALYSI