Конференції

Фазово-структурний стан та технологічні властивості синтезованих порошків сульфідів заліза та міді

  
Г.Г.Орел,
 
С.М.Волощенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2060

Анотація

Досліджено фазово-структурний стан та технологічні властивості отриманих при низькотемпературному синтезі порошків сульфідів заліза та міді. Встановлено, що вибором вихідних порошків металів з наперед заданими технологічними властивостями та застосуванням низькотемпературного синтезу (з температурою, суттєво нижчою за температуру плавлення синте¬зованої сполуки) можна регулювати технологічні властивості порошків, зокрема їх формувальність.


НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ СИНТЕЗ, ПОРОШКИ СУЛЬФІДІВ МЕТАЛІВ, ФОРМА ЧАСТИНОК, ФОРМУВАЛЬНІСТЬ