Конференції

Самоузгодження термодинамічних властивостей подвійних сплавів за моделлю ідеальних асоційованих розчинів

М.О.Шевченко,
 
В.Г.Кудін,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2079

Анотація

Описано основні рівняння теорії ідеальних асоційованих розчинів для подвійних сплавів. Проведено пошук оптимальних алгоритмів розв 'язку систем нелінійних рівнянь, що виникають, а також складу і властивостей асоціатів, виходячи з наявних даних з термодинамічних властивостей і діаграми стану. Створено розрахункові програми на основі даних алгоритмів. Показано можливість застосування даної моделі для систематизації та уточнення даних з термодинаміки і фазових рівноваг у подвійних розплавах. Комплекс програм успішно випробувано на багатьох подвійних металічних системах, у тому числі Al-Co(Ni, La).


ІДЕАЛЬНІ АСОЦІЙОВАНІ РОЗЧИНИ, ПОДВІЙНІ СПЛАВИ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ АКТИВНОСТІ