Конференції

Вплив макродефектів структури оксиду алюмінію на нелінійність резонансних механічних коливань

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2012, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2082

Анотація

Вивчено нелінійну пружну поведінку пористого оксиду алюмінію з вмістом пороутворювача 4—16% (об.), спеченого за температур 1623—1848 К, в умовах механічного резонансу для оцінки наявності структурних макродефектів типу тріщин. Досліджено залежності від пористості модуля Юнга і параметра нелінійності CN, який характеризує вплив амплітуди коливань на їх резонансну частоту. Встановлено, що, крім пористості і форми пор, на величину модуля Юнга, ймовірно, впливає наявність дефектів типу тріщин. Виявлено кореляцію між густиною тріщин і параметром нелінійності CN, натомість однозначної залежності між CN і пористістю не спостерігалось.


AL2O3, ДЕФЕКТИ ТИПУ ТРІЩИН, НЕЛІНІЙНІ КОЛИВАННЯ, ПОРИ, ПРУЖНІСТЬ, РЕЗОНАНСНІ МЕТОДИ