СПІКАННЯ ПОРОШКІВ В СИСТЕМІ CrSi2–Ti(Ta)Si2В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД МЕТОДУ ОДЕРЖАННЯ

І.В.Уварова,
  
Л.І.Єременко,
 
Л.С.Лиходід,
  
Т.М.Ярмола
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Journal of the European Ceramic Society: Elsevier BV, 2010, Т.Vol.30, #14
http://www.materials.kiev.ua/article/2097

Анотація

Композиційні матеріали на основі тугоплавких силіцидів, зокрема, тверді розчини на їх основі, широко використовуються в багатьох галузях техніки для нагрівальних елементів та термостійких захисних покриттів. У даній статті представлені результати, отримані при вивченні особливостей твердофазної взаємодії при синтезі твердих розчинів Cr0.9Ta0.1Si2 і Cr0.5Ti0.5Si2 в залежності від умов синтезу. Було вивчено вплив дисперсності порошку на пресування мішеней з Cr0.9Ta0.1Si2 і Cr0.5Ti0.5Si2 і показано, що використання нанорозмірних порошків ускладнює процес пресування. Також було вивчено спікання мішеней з нанорозмірних порошків Cr0.9Ta0.1Si2 та Cr0.5Ti0.5Si2 . Було встановлено, що спечені мішені відрізняються дрібнозернистістю і рівномірним розподілом пористості по об’єму.


МИШЕНЬ, РОЗМІР ЗЕРНА, СИЛІЦИД, СПІКАННЯ, ТЕРМОСТІЙКІСТЬ