ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ПРОЦЕСУ НЕСИМЕТРИЧНОЇ ПРОКАТКИ ПОРОШКУ ТИТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ

І.Ю.Приходько,
 
М.А.Дедік,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2136

Анотація

Проаналізовано та обґрунтувано вибір моделі опору деформації, а також представлено результати математичного моделювання процесу несиметричної прокатки порошку титану з використанням методу кінцевих елементів.


МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, МЕТОД КІНЦЕВИХ ЕЛЕМЕНТІВ, НЕСИМЕТРИЧНА ПРОКАТКА, ПОРОШОК ТИТАНУ