ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ ДІАГРАМИ СТАНУ СИСТЕМИ Al2O3–HfO2–La2O3

  
Л.М.Лопато
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2149

Анотація

З метою більш повного опису будови діаграми стану системи Аl2О3–HfO2–Lа2О3 в широкому інтервалі температур і концентрацій вперше побудовано три політермічних перерізи, які розкривають характер взаємодії в потрійній системі. Ізоконцентрата 20% (мол.) HfO2 (20H) розкриває будову діаграми стану системи Аl2О3–HfO2–Lа2О3 в області, багатій на Аl2О3 та Lа2О3. Ізоконцентрата 60% (мол.) HfO2 (60H) описує будову діаграми стану потрійної системи в області, багатій на HfO2, а також механізм фазового перетворення F ⇄ Т твердих розчинів на основі HfO2. Променевий переріз Lа2О3–(50% (мол.) Аl2О3•50% (мол.) HfO2) розкриває механізм фазових перетворень X ⇄ Н ⇄ А твердих розчинів на основі Lа2О3. Побудовані політермічні перерізи перетинають усі три триангулюючі перерізи потрійної системи і показують динаміку зміни ширини їх двофазних областей. 


ВЗАЄМОДІЯ, ДІОКСИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИЧНІ МАТЕРІАЛИ, КЕРАМІКА, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ОКСИД ЛАНТАНУ, ПОЛІТЕРМІЧНІ ПЕРЕРІЗИ