СТРУКТУРНІ ТА МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СКЛОКЕРАМІЧНИХ БІОАКТИВНИХ КОМПОЗИТІВ

    
Г.Б.Товстоног,
   
О.А.Куда
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #03/04
http://www.materials.kiev.ua/article/2170

Анотація

Методом одностадійного спікання при температурі ≤800 °С отримано склокерамічні біоактивні композиційні матеріали на основі біогенного гідроксиапатиту або суміші синтетичних фосфатів кальцію з додаванням 31,5% (мас.) натрійборосилікатного скла. Порівняльний аналіз структури та фізико-механічних властивостей композитів показав, що при спіканні композитів на основі біогенного гідроксиапатиту зберігається кристалічна фаза гідроксиапатиту (Са5(РО4)3(ОН)). При спіканні композитів на основі суміші синтетичних фосфатів відбуваються фазові перетворення та взаємодія фосфатів зі склофазою, внаслідок чого утворюється склокераміка, що містить: силікати кальцію (воластоніт, CaSiO3) та натрію (Na6Si2O7), натрій-кальцієві силікати (комбат, Na2Ca2(SiO3)3 та меліліт, Na2Ca6(Si2O7)(SiO4)2), борат натрію (Na3ВO3) та гідроксиапатит (Са5(РО4)3(ОН)). Аналіз порової структури склокерамічних композитів показав значну відмінність в розподілі пор за розмірами в матеріалі залежно від його складу. Визначено різницю між структурами поверхні та зламу композитів обох типів Встановлено, що механічні властивості композитів на основі біогенного гідроксиапатиту вищі порівняно із композитами на основі суміші синтетичних фосфатів кальцію при близьких значеннях загальної пористості (32,5–34,5%). Це може бути пов’язано з фазовими перетвореннями, взаємодією фосфатів зі склом під час спікання композитів та формуванням складної силікатної структури. Встановлено, що міцність отриманих композитів є близькою до міцності нативної кістки. 


БІОАКТИВНЕ СКЛО, ГІДРОКСИАПАТИТ, КОМПОЗИЦІЙНИЙ МАТЕРІАЛ, МІЦНІСТЬ, ПОРИСТІСТЬ, СПІКАННЯ, СТРУКТУРА, ФОСФАТИ КАЛЬЦІЮ