Конференції

Конкуренція між процесами ротації та трансляції за пластичної деформації

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2007, #09
http://www.materials.kiev.ua/article/21

Анотація

Базуючись на моделях динаміки дислокацій проаналізовані режими роботи джерела Франка-Ріда. Досліджена конкуренція процесів ковзання та переповзання дислокацій, а також розглянуто рух дислокаційних конфігурацій на формування смуг ковзання або побудову дислокаційних стінок.