ВПЛИВ ДОБАВОК ТИТАНУ ТА ЗАЛІЗА ДО МАГНІЮ НА ВОДЕНЬСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, ТЕРМОСТІЙКІСТЬ І КІНЕТИКУ ДЕСОРБЦІЇ ВОДНЮ З ФАЗИ MgH2 МЕХАНІЧНОГО СПЛАВУ

В.Д.Добровольський,
    

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/2226

Анотація

Досліджено процес циклічного гідрування–дегідрування (8 циклів) механічного сплаву, одержаного подрібненням порошкової суміші Mg + 10% (ваг.) TiH2 + 10% (ваг.) Fe в кульовому млині в середовищі аргону. Воденьсорбційні властивості та термостійкість одержаного механічного сплаву вивчено методом термодесорбційної спектроскопії при тиску водню 0,1 МПа. Встановлено, що воднева ємність механічного сплаву складає 4,9% (ваг.), а температура початку десорбції водню зi сплаву — 220 °С. Вивчено кінетику процесу десорбції водню з гідридних фаз механічного сплаву. Знайдено, що механічна обробка порошку магнію в середовищі аргону з одночасним введенням добавок Fe і Ti найбільш суттєво впливає на кінетику десорбції водню із гідридної фази MgH2 сплаву і знижує його термостійкість порівняно з механічною обробкою цього ж порошку в середовищі водню з добавками Fe і Ti.


ВОДЕНЬСОРБЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ, МЕХАНІЧНИЙ СПЛАВ, РЕАКТИВНЕ МЕХАНІЧНЕ ЛЕГУВАННЯ, ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ, ТЕРМОДЕСОРБЦІЙНА СПЕКТРОСКОПІЯ