Конференції

СТАБІЛЬНІСТЬ ФАЗОВОГО СКЛАДУ ПОРОШКОВИХ СИСТЕМ ГІДРОКСИАПАТИТУ З БАЗАЛЬТОВОЮ ЛУСКОЮ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ З БІОЛОГІЧНИМИ СЕРЕДОВИЩАМИ

 
Ю.О.Федоренко,
 
А.О.Перекос,
 
Н.В.Каплуненко,
 
І.В.Уварова,
 
К.Ю.Бошицький
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2247

Анотація

Досліджено зміни фазового складу композиційних систем гідроксиапатиту з базальтовою лускою з різним співвідношенням компонентів залежно від температури відпалу порошкової суміші, а також після її взаємодії з біологічними середовищами, що імітують середовища живого організму. Встановлено, що при взаємодії композиційних систем гідроксиапатиту з базальтовою лускою, відпалених при температурі 1200 °С, з відповідними біологічними середовищами на рентгенограмах з’являються лінії додаткових фаз і спостерігається окиснення Fe3O4 (FeO) до Fe2O3. Також доведено, що композиційна система гідроксиапатиту з додаванням 10% базальтової луски, відпалена при 900 °C, є найперспективнішим матеріалом для внутрішньокісткової реконструктивної хірургії, з огляду на її фізико-хімічну стабільність у біологічних середовищах та міцнісні характеристики, які є близькими до природної кістки. Ключові слова: гідроксиапатит, базальтова луска, біологічні середовища, рентгенофазовий аналіз.


БАЗАЛЬТОВА ЛУСКА, БІОЛОГІЧНІ СЕРЕДОВИЩА, ГІДРОКСИАПАТИТ, РЕНТГЕНОФАЗОВИЙ АНАЛІЗ