Моделювання механічної поведінки титана при розтязі методом молекулярної динаміки

 
В.В.Огородніков,
 
Малішевський К.В.†,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2008, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/224

Анотація

Запропоновано парний потенціал для титану, який використано для комп’ютерного моделювання розтягу нанокристалу титану методом молекулярної динаміки. Отримана крива навантаження, показано, що характер кривої пов’язаний зі структурними перебудовами, які відбуваються у кристалі під час навантаження.