Конференції

ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ РОЗПЛАВІВ СИСТЕМИ Al–La–Ni

В.Г.Кудiн,
 
М.О.Шевченко,
  
В.В.Березуцький,
 
П.М.Суботенко,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/2251

Анотація

Методом ізопериболічної калориметрії визначено ентальпії змішування рідких сплавів потрійної системи Al–La–Ni для перерізів (Al0,42La0,58)1–хNix (0 < x < 0,27) при 1430 K та (La0,25Ni0,75)1–х Alx при 1770 K (0 < xAl < 0,3) або при 1800 K (0,3 < xAl < 0,39). Експериментальні та розраховані за моделлю Редліха–Кістера ентальпії змішування характеризуються екзотермічними ефектами. Мінімум ентальпій змішування розплавів складає –54 кДж/моль при складі Al0,4La0,2Ni0,4.


АЛЮМІНІЙ, ЛАНТАН, НІКЕЛЬ, РОЗПЛАВ, ТЕРМОДИНАМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ