Конференції

Вплив старіння на структурні зміни і рівень механічних властивостей сплавів системи Аl—Мg, мікролегованих скандієм та цирконієм

Ю.В.Мільман,
    
А.О.Шаровський,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/2289

Анотація

Досліджено вплив старіння при 300 ºС на структуру та механічні властивості деформованих сплавів Al—4,45Mg, легованих комплексами Mn + Cr та Sc + Zr. Напівфабрикати досліджених сплавів у вигляді прутків діаметром 6 мм отримували двоступеневою екструзією зливків. Показано, що старіння екструдованих напівфабрикатів при 300 ºС протягом 2 год призводить до деякого зниження міцності сплаву, легованого комплексом Mn + Cr, при зростанні пластичності. В сплаві, легованому комплексом Sc + Zr, має місце значне зростання міцності при збереженні досягнутого рівня пластичності. Ключові слова: алюмінієві сплави, мікролегування, дислокаційна структура, міцність, пластичність. Повний текст


АЛЮМІНІЄВІ СПЛАВИ, ДИСЛОКАЦІЙНА СТРУКТУРА, МІКРОЛЕГУВАННЯ, МІЦНІСТЬ, ПЛАСТИЧНІСТЬ