Конференції

Механічні властивості бейнітного чавуну при підвищених температурах

    
С.М.Волощенко,
 
В.В.Холявко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2016, #22
http://www.materials.kiev.ua/article/2294

Анотація

Проведено порівняльний аналіз істинних кривих деформаційного зміцнення при стисненні зразків з бейнітного чавуну, що гартувалися при 310 і 350 ° С та випробувалися при температурах 20—300 ° С. При кімнатній температурі випробувань спостерігалося двократне збільшення швидкості зміцнення в зразку, загартованому при 350 ° С, схильному до фазового перетворення під дією деформації. З підвищенням температури випробувань різниця в зміцненні суттєво зменшується. Виявлений ефект пояснюється температурною чутливістю фазового перетворення. Повний текст


БЕЙНІТНИЙ ЧАВУН, ДЕФОРМАЦІЙНО-ІНДУКОВАНЕ ФАЗОВЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ШВИДКІСТЬ ЗМІЦНЕННЯ