Конференції

Обчислення інтенсивностей молекулярних інтерференцій у GD-MS: застосування для аналізу сплавів алюмінію

В.Д.Курочкін
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Analytical Communications, 1996, #33
http://www.materials.kiev.ua/article/230

Анотація