ВПЛИВ КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ ШИХТИ НА СТРУКТУРУ ТА ВЛАСТИВОСТI СПЕЧЕНИХ ТИТАНОМАТРИЧНИХ КОМПОЗИТІВ З ВИСОКОМОДУЛЬНИМИ СПОЛУКАМИ

 
О.М.Iвасишин,
 
О.О.Стасюк,
 
Д.Г.Саввакiн
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/2309

Анотація

Досліджено вплив виду вихідного порошку матричної основи (TiтаTiH2) та типу армуючих присадок (5% (мас.) TiC, TiB2, В та В4С)на особливості структуроутворення й деякі властивості спечених з них металоматричних композитів. Показано, що використання гідриду титану з присадками TiC та TiB2 як основи вихідного порошку дозволяє отримати спечені зразки з меншою пористістю (що не перевищує 2%) та більшою твердістю порівняно з композитами на основі серійного порошку титану. Характер структури спечених сплавів суттєво залежить відтипу зміцнюючих присадок. Частинки TiC практично не взаємодіють у процесі спікання з матричною фазою і мають відносно рівновісну форму, тоді як включення монобориду титану (у разі використання в TiBяк присадки) — голкоподібну форму із розміром у перерізі 1–5 мкм та довжиною 10–25 мкм. У мікроструктурі композитів, спечених із суміші порошків гідриду титану та карбіду бору, наявні конгломерати розміром 20–50 мкм, що складаються із високодисперсних частинок боридних фаз титану голкоподібної форми та незначної кількості рівновісних частинок ТіС.


БОРИД, ГІДРИД ТИТАНУ, КАРБІД, МЕТАЛОМАТРИЧНИЙ КОМПОЗИТ, ПОРОШКОВА МЕТАЛУРГІЯ, ПРИСАДКА, СПІКАННЯ, СТРУКТУРА